Typer utav smärta och mediciner såsom används för mesoteliom

Nästan all tillsammans mesoteliom upplever smärta, desto mer som sjukdomen fortskrider. De majoriteten patienter anvankor ett antal skilda smärtstillande mediciner för att förkorta smärtan och bibehålla sin livskvalitet. Här är de typer av smärta såsom personer med mesoteliom tvingas bruka, och dom typer av smärtstillande mediciner såsom används för att Checka smärtan.

Mild till måttlig smärta

Icke-opioider: Exempel är paracetamol samt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom aspirin samt ibuprofen. Ni kan köpa många utav dessa över Skiva, inte med recept. Vissa starkare NSAID kräver recept.

Stickningar och brännande smärta

Televisionsapparatå andra grupper från läkemedel, antidepressiva samt antiepileptika, har visat sig finnas till Kopiöst användbara för att behandla stickningar samt brännande antydan. Att gripa En antidepressivt läkemedel betyder icke att ni är deprimerad alternativt äger en psykisk sjukdom, och att haffa någon anti-anfallsmedicin betyder icke att ni kommer att få anfall. Ifall din läkare ordinerar en av dessa använder han/hon fullkomligt lätt några ännu en terapeutiska egenskaper hos dessa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel: Läkemedel såsom amitriptylin, imipramin, doxepin samt trazodon äger visat sig befinna åt Avlastning för att lindra smärta när det har uppstått nervskador. De är också användbara som hjälpmedel därför att sova. En Köp OXYNORM 5mg i Sverige utan recept recept behövs pro dessa läkemedel.

Antiepileptika: Karbamezeping, lamotrin och gabapentin är tre från de mest bruka medicinerna mot anfall. Allihopa dessa kräver En recept.

Måttlig åt svår smärta

Opioider: Föredöme är hydrokodon, kodein, morfin, hydromorfon, oxikodon, fentanyl samt metadon. Samtliga dessa mediciner kräver recept. Nonopioider kan också användas med tillsammans opioider därför att Besiktiga måttlig mot svår smärta.

Genombrottssmärta

ACTIQ (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) är det etta smärtstillande (smärtlindrande) läkemedlet som godkänts av Food and Drug Förvaltning specifikt stäv genombrottssmärta. Den kommer som någon pastill på ett hjälp, en klubba till smärta. Fentanyl, ACTIQs aktiva ingrediens, är ett Kopiöst effektivt opiat, 100 bege signger starkare än ett korresponderande dos morfin. Det löträffas opp inom saliv och absorberas igenom slemhinnorna som kantar munnen. Smärtlindring sker inom 5 till 10 minuter. Människor tycker att läkemedlet är inte svår att förbruka, effektivt och lätt att tolerera. Oxykodon och hydromorfon kan också användas pro genombrottssmärta, men ingen från dessa finns såsom sugtabletter i munabsorptionen.

Du eventuellt också vill studera den medföljande artikeln "Din bit i att behandla din mesoteliomsmärta."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *